In den Beginne

In deze workshops gaan we aan de slag met onszelf, daar waar oude pijn en verdriet liggen opgeslagen uit onverwerkte ervaringen. Sommige van deze blokkades vinden hun oorsprong in het vroegste begin van onze ontwikkeling en ervaring als mensheid hier op aarde. Hier liggen de zogenaamde oertrauma’s opgeslagen.

Herinner jeZelf

 Deze oertrauma’s zijn verbonden met de eerste levens en ontwikkeling van mensen hier op aarde. Van hieruit ontstaan de lessen die als een rode draad door vele generaties heen lopen tot op de dag vandaag. Ze zijn verbonden met belangrijke tijdperken en staan symbool voor de verschillende stadia in onze ontwikkeling als mensheid. De workshop is opgedeeld in 4 bijeenkomsten:

1. Gnosis; Christendom en Egypte

2. Egypte en Soemerië; Het nalatenschap van de Goden

3. Genesis ontsluierd; Het ontstaan v/d mens

4. De boom des Levens; terug naar het paradijs

Voor wie is deze workshop

Mensen die het gevoel hebben dat deze periodes nog steeds invloed op hem of haar uitoefend en oudzeer willen loslaten om een dieper inzicht te krijgen in hun eigen afkomst en spirituele ontwikkeling.

Wat gaan we doen

We gaan kijken waar je nu in je leven tegen aanloopt en waarom je moeilijk stappen vooruit kunt zetten of zelfs geblokkeerd wordt. We gaan zien en voelen welke stukken er resoneren vanuit het oude Egypte of het (vroege) Christendom, die nog een verstorende werking hebben op je leven nu.

Resultaat

Je energie gaat weer gaan stromen. Verdrongen delen van je ziel/ je grotere persoonlijkheid gaan zich weer aansluiten en integreren. Je gaat opnieuw thuis komen in Jezelf.

Data 2018/ 2019

Deel I 13 okt

Deel II 17 nov

Deel III 14 dec

Deel IV 26 jan

Lokatie/ tijd

Spiritueel centrum Pachamama, Lekkum

Aanvang workshop 10:00 tm 17:00

Kosten

Workshops zijn modulair en los te volgen

85 euro per workshop

260 euro voor het pakket

 

Voor deelname geef je hieronder op